Tillbaka

StyrelseAkademien Sydost utvecklas positivt

Publicerad 22-04-2013 Okategoriserade

ake och andersStyrelseAkademien Sydost med verksamhet i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, fortsätter att utvecklas positivt.
När föreningen på torsdagen höll sin 14:e föreningsstämma i Guldfågeln Arena i Kalmar kunde nye ordföranden Åke Fagelberg, Kalmar, som tar över efter avgående Anders Friberg, Kalmar, glädjas över att föreningen ligger i toppskiktet av landets 18 föreningar både beträffande medlemsantal och omsättning.

– Vi har mycket höga ambitioner för 2013 både när det gäller utbildning och förmedling av styrelseföreträdare. I nuläget har vi 140 medlemmar i vår kandidatbank men målsättningen är att öka det antalet till 200, säger verksamhetsledaren Nils-Erik Persson, Växjö,
som också kunde redovisa att föreningen under 2012 genomfört sju kurser i certifikatutbildningar i styrelsearbete och åtta uppdrag i förmedlingar av styrelseledamöter. Under Åke Fagelbergs ordförandeskap beslöt årsmötet i stor enighet om flera förändringar i styrelsen.

Efter fyra år hade den uppskattade ordföranden Anders Friberg avböjt återval. Han ersätts av Åke Fagelberg, som har stor kunskap om styrelsearbete och bland annat är ordförande i Åbro Bryggerier. Dessutom hade Camilla Rüden, Ronneby och Helena Bertilsson, Gemla avsagt sig omval. De ersattes av Christina Nilsson, Sölvesborg och Katarina Lönngren, Växjö. Kvarstående i styrelsen är Agneta Klippvik, Bergkvara, PeO Hossmark, Oskarshamn, Kenneth Lundin, Bergkvara och Elenie Danielsson, Alvesta.

De 25-talet årsmötesdeltagarna fick också lyssna till Åke Fagelbergs intressanta berättelse om sina erfarenheter av sitt omfattande yrkes- och styrelseliv. Dessutom presenterade verksamhetsledaren Nils-Erik Persson en ny samarbetspartner i södra Kalmar län, där Kalmarsund Promotion med Johann Malmström från och med den 19 april representerar Akademien.

– Kalmarsund Promotion har ett mycket stort nätverk som vi hoppas kan bidra positivt till vår verksamhet säger Nils-Erik Persson, som tillsammans med biträdande verksamhetsledaren Johan Markstedt hanterar verksamheten från kontoret på Videum Science Park i Växjö.

Text och foto: Berne Persson