Tillbaka

Ledarskapsnätverk

Publicerad 06-03-2013 Okategoriserade

Onsdagen den 6 mars samlades en grupp företag i ett nystartat ledarskapsnätverk på Träcentrum i Nässjö.

Initiativet kommer ur Coachningsprojektet, som Träcentrum driver inom ramen för Träregion Småland, och bottnar i företagsledarnas behov av att utveckla ledarskap och kommunikation.

Nätverket leds av Anders Friberg, företagscoach med många års erfarenhet av ledarskapsutveckling inom industrin.

På  första träffen berättade Anders om sig och sin resa som entreprenör och sina erfarenheter kring framgångsrikt ledarskap. Sedan fokuserades det på att deltagarna fick lära känna varandra bl a genom ett frågeformulär där temat var “Konsten att lyssna, fråga och återge”. Detta praktiserades direkt då deltagarna fick intervjua varandra och sedan återge vad de fått veta. Ett område som Anders gick också igenom var vikten av mental träning och vad det innebär.

Nu återstår 4 stycken nätverksträffar och gruppens förhoppningar är att nätverket ska utgöra ett bollplank samt att erfarenhetsutbytet ska generera nya sätt att leda på.

7 deltagare ser fram emot fortsättningen! Målsättningen med nätverket är starkare, gladare och mer motiverade ledare!

Detta inlägg är hämtat från Träcentrum:
http://www.tracentrum.se/sv/reportage/nystartat-ledarskapsnatverk/